حسام الدین اسکافیان

درباره من

دکتر حسام الدین اسکافیان
image

استادیار گروه آموزشی درمانگاهی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

(1401/9/6)

استنادات

19

مقالات

4

h-index

2

مؤلفین همکار

9

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
The Hematological and Biochemical Manifestation of Cutaneous Leishmaniasis in a Shih Tzu-Terrier dog with Severe Infection: A Case Report
IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY(2020)
^محمود احمدی همدانی*, هدیه حسین پور, ^حسام الدین اسکافیان, سید شایان داورپناه

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
ha.eskafian@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس